Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty TNHH YODEE Việt Nam (Sau đây gọi tắt là"YODEE" hoặc "Chúng tôi") thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua wesite http://www.yodee.vn. Vui lòng đọc và hiểu rõ các chính sách bảo mật dưới đây khi bắt đầu sử dụng website:

1. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, YODEE sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó

2. Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại YODEE, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. YODEE không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

3. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site của YODEE. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào http://www.yodee.vn/, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

4. Chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách hàng để chào hàng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cũng như hỗ trợ công việc kinh doanh của Yodee như: marketing, chào hàng và các công việc hợp pháp khác nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của quý khách hàng.

5. Các nhân viên Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Kinh doanh và Bán hàng trực tiếp của Công ty là những người trực tiếp tiếp cận với thông tin thu thập.

6. Bạn hoàn toàn có quyền chỉnh sửa các dữ liệu cá nhân của mình. Bằng cách đăng nhập tài khoản, click vào phần “thông tin cá nhân” và chỉnh sửa các nội dung bạn muốn.

7. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật này ở bất cứ thời điểm nào khi cần thiết. Bản cập nhật sẽ được công bố trên website và ghi rõ ngày tháng năm cập nhật để bạn nhận biết được bản mới nhất.

Trong mọi trường hợp khách hàng có thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ với YODEE qua số máy 0906121911, email info@yodee.vn.

Ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

 

>